Skip to main content

Piezoelektrická laboratoř II.

Tématika výzkumu

Výzkum v piezoelektrické laboratoři II. je soustředěn na tématiku elektromechanických (zvláště pak piezoelektrických) vlastností feroelektrických materiálů. Teoreticky a experimentálně jsou dále studovány feroelektrické domény, doménové stěny a vlastnosti krystalů a keramik laditelné vytvořením definované doménové struktury a vnějšími poli - tzv. doménové inženýrství. Nezanedbatelná pozornost je věnována také aplikacím piezoelektrického jevu v jednoduchých součástkách jako jsou ohybové struktury (membrány, bimorfy), piezoelektrické transformátory, aktuátory a ultrazvukové motorky. Tyto prvky jsou popisovány teoreticky, jejich parametry experimentálně měřeny a navrženy ke konkrétní aplikaci v technických zařízeních. Know-how laboratoře je k dispozici zájemcům o piezoelektrické výzkumy z akademického i firemního prostředí na projektově orientované bázi.

Piezoelektrická laboratoř II. je také organizátorem a spoluorganizátorem evropských konferencí (ECAPD7 and PIEZO2007) a národních seminářů na piezoelektrická témata.

Scope of research

Electromechanical phenomena (and especially piezoelectricity) in ferroelectric materials are the main focus of research in the Piezoelectricity Research Laboratory. Domain engineering is a key research topic in the field of ferroelectric domain, domain walls and electromechanical phenomena engineered by the desired domain structure and by external fields. Last but not least, our attention is also payed to the piezoelectricity applications for simple structures like flextensional actuators (unimorphs and bimorphs), piezoelectric transformers, actuators and ultrasound transducers and motors. Such elements are studied theoretically, their parameters are tested for specific applications in engineering. Laboratory´s know-how is also available to the public from academy as well as from company environment on project-oriented basis.

Výroční zprávy laboratoře