Skip to main content

Studijní programy

Končíte střední školu a rozhodujete se pro další studium?
Už pracujete, ale cítíte že s vyšší kvalifikací bude vaše práce zajímavější i lépe oceněná?

My vám můžeme nabídnou vzdělání ve třech navazujících stupních i kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bakalářské tříleté studium

  • Aplikovaná fyzika (pozn. „aktuálně se připravuje nová akreditace“)
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Magisterské dvouleté studium (navazující)

  • Aplikovaná fyzika (pozn. „aktuálně se připravuje nová akreditace“)
  • Učitelství fyziky pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol

Doktorské studium (pozn. „aktuálně se připravuje nová akreditace“)

  • Fyzikální inženýrství

Další vzdělávání učitelů (DVPP) (pozn. „aktuálně se připravuje nová akreditace“)

Tyto programy jsou určeny pro pedagogy, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o další předmět, nebo o výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol (1. stupeň ZŠ na 2. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ na SŠ).

  • Fyzika pro 2.stupeň ZŠ
  • Fyzika pro SŠ

Máte před sebou celou svoji profesní kariéru. Ale také máte samozřejmě spoustu otázek a pochybností, jaký obor a jakou vysokou školu si vybrat. Nejlepší je přijet se podívat, buď individuálně, nebo v rámci dne otevřených dveří. Můžete nás také Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my vám odpovíme na vaše otázky.

Na ty nejčastěji pokládané otázky vám zkusíme odpovědět už tady.

Mám zájem o přírodní vědy, ale nejsem si jist, zda to není pro mne příliš těžké?

Vědecká práce není výsadou lidí Einsteinova génia. I fyzika má své špičky, kteří píší dějiny, ale má i celou řadu motivovaných lidí, kteří jim pomáhají. Přibývá počet lidí ve vědeckém výzkumu, lidé se zapojují v různých pozicích výzkumné struktury, věnují se nejrůznějším specializacím. Jde jenom o to, jak účelně využít možnosti, které každý z vás má.

Není fyzika moc teoretická; není lepší studovat některý inženýrský obor?

Někdo dává přednost zkoumání obecnějších problémů a zákonitostí, jiný je zase rád, že to, co navrhne, vidí hned realizované v praxi. Výhoda studia u nás je v úzkých kontaktech s dalšími pracovišti celé univerzity, které řeší i velice praktické problémy. Volitelné předměty jsou  často zajišťovány právě odborníky z jiných fakult, či praxe. Bakalářskou, či diplomovou práci je možné vykonat i na jiné fakultě a vaši školitelé určitě uvítají, že zde můžete uplatnit své hlubší přírodovědné vzdělání.

Studium fyziky je sice prima, ale uživím se po absolovování?

Samozřejmě ano. Vývoj ve společnosti směřuje k používání stale dokonalejších technologií, kde dobré znalosti přírodních věd jsou nutností. Navíc způsob řešení fyzikálních problémů, či tvorbu fyzikálních modelů, můžete použít v řadě oborů lidské činnosti, od ekonomie po strojírenství.

Co konkrétně mohu dělat po získání diplomu?

Spojení fyziky s inženýrskou praxí poskytuje studentům jedinečnou možnost uplatnění na vedoucích místech podniků a výzkumných nebo zkušebních laboratoří, při specializované výuce i vědecké práci na vysokých školách a výzkumných ústavech. V případě ukončení studia na bakalářském stupni a odchodu do praxe, by měli být absolventi schopni uplatnit své znalosti při práci ve zkušebních, metrologických a výzkumných laboratořích, na místech technologů průmyslových podniků, nebo i ve státní správě.

Je studium přírodních věd vhodné i pro ženy?

Bezesporu ano! Ukazuje se, že ženy mají stejné předpoklady pro tuto činnost jako muži. Jejich někdy trochu odlišný pohled na problémy je  mnohdy i velmi užitečný. Ano, žen je vědě a výzkumu stále méně, nežli mužů. Tak se ale ztrácí tvůrčí potenciál mnoha talentovaných žen.

O přírodních vědách se ve společnosti zase tak moc nemluví, zajímá to vůbec někoho?

Určitě zajímá! Menší mediální prezentace je dána tím, že tato problematika je složitější, nežli může novinář na omezené ploše daného média prezentovat, a divák, posluchač, či čtenář ihned vstřebat. Zájem je ale velký ze strany zaměstnavatelů, což se projevuje velkou poptávkou i poměrně slušným finančním ohodnocením absolventů.

Není studium moc těžké, budu mít čas ještě na své koníčky?

Studium aplikované fyziky určitě není lehké a na univerzitě najdete celou řadu lehčích oborů. Žádné úspěšné studium není bez práce. Na druhou stranu se zde ale nevěnuje zbytečně mnoho času samoúčelným seminárním pracím. Pokud si studium zorganizujete, budete mít dost času i na své koníčky. A pokud se naopak budete cítit časově nevyužiti, můžete se zapojit i do studentské vědecké činnosti.

Proč studovat přírodní vědy, třeba fyziku, právě v Liberci?

Výhoda Technické univerzity je v tom, že jednotlivé fakulty a pracoviště jsou v poměrně těsných kontaktech. To přispívá k mezioborovosti jak ve výuce, tak i ve výzkumu. Můžete si zapsat třeba předměty z filozofie, ekonomiky nebo stavby strojů - to co vás zajímá a co považujte za důležité. Diplomovou práci můžete po absolvování oboru Aplikovaná fyzika obhájit třeba i na téma Užití textilních nanovláken v medicíně.

Menší počty studentů přispívají k individuálnějšímu přístupu vyučujících. Není problém se zapojit do řešení vědeckých a výzkumných projektů, často ve spolupráci se zahraničím. Nabídky zahraničních pobytů už převyšují počty studentů.

V Liberci není problém sehnat místo na kolejích, které jsou i díky Mistrovství světa v  klasickém lyžování 2009 moderně rekonstruovány. Náklady na ubytování, stravování a městskou dopravu jsou zde mnohem nižší, nežli v některých jiných univerzitních městech.

K Liberci patří sport. Hraje se zde 1. liga, a to jak fotbalováhokejová, basketbalová, tak i volejbalová. Ideální podmínky jsou zde pro zimní sporty, proto je také Liberec pořadatelem Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Na sjezdovky i na lyžařské běžecké terény dojedete tramvají.

V Liberci je výborný plavecký stadion s fitcentrem otevřený denně do deseti hodin v noci. Univerzita má jeden z nejlepších sportovních areálů, dvě tělocvičny, špičkovou cvičnou horolezeckou stěnu, posilovnu se saunou. Je zde okolí s krásnou přírodou. Na kole dojedete do Jizerských hor  i do Českého ráje.

Nedostatkem kultury v Liberci určitě trpět nebudete. Jsou zde tři divadla, dům kultury, čtyři kina, dvě galerie a řada zajímavých kulturních (méně kulturních i zcela nekulturních) klubů a sdružení.

Co mám dál udělat, pokud uvažuji o studiu v Liberci?

Pokud potřebujete pomoci, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pro další konkrétní informace.

Pokud jste se už rozhodli pro studiu u nás, vyplňte buď elektronickou přihlášku, nebo zašlete standardní papírovou přihlášku. Poté se zúčastníte přijímacího řízení.