Skip to main content

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Tyto programy jsou určeny pro pedagogy, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o další předmět, nebo o výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol (1. stupeň ZŠ na 2. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ na SŠ).

Rozšiřující studium učitelství fyziky probíhá ve 4 semestrech a je zpoplatněno podle platných předpisů TUL. Výuka probíhá prezenčně v pátky od 14:20 a v soboty.