Skip to main content

Aktuality

V pondělí 17.6.2024 dopoledne si při své návštěvě FZS TUL udělali studenti a studentky zdravotnického oboru Praktická sestra čas také na seminář o tvarové paměti na katedře fyziky TUL. Pod vedením prof. Jiřího Erharta se nejdříve seznámili teoreticky i v demonstračních experimentech se slitinou niklu a titanu (NITINOL) a jejími zajímavými vlastnostmi jako je tvarová paměť nebo superelasticita. Seznámili se také s praktickým využitím jednak jevu tvarové paměti, jednak superelasticity. V jejich zdravotní profesi se s NITINOLem již dříve setkali jako s materiálem pro dráty zubních rovnátek nebo pro stenty vyztužující usazeným cholesterolem zúžené cévy. Dále si potom mohli také sami vytvarovat svůj kousek drátu do žádaného tvaru na připravené podložce. Po jeho vypálení při vysoké teplotě se v drátu zafixuje žádaný tvar, do kterého se pak bude při dosažení transformační teploty opakovaně navracet. Každý ze studentů obdrží tento vzorek paměťového drátu od nás na památku.

Pro některé ze studentů to byla jejich první návštěva na naší univerzitě a na katedře fyziky doufáme, že také nebude jejich poslední.

Katedra fyziky TUL ve spolupráci se studenty Doctriny - Podještědského gymnázia, s.r.o. jako již každoročně uspořádala Fyzikální jarmark asi pro dvě stovky pozvaných prvňáčků z libereckých základních škol. Akce proběhla v úterý 28. 5. 2024 v dopoledních hodinách v prostoru před aulou TUL v budově G. Zúčastnili se žáci ze ZŠ Náměstí Míru, ZŠ 5. května, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Doctrina a ZŠ Husova z Liberce. Děti si pod vedením studentů gymnázia mohly vyzkoušet zábavné pokusy z různých oblastí fyziky i vyrobit jednoduché fyzikální hračky. Za vynaložené úsilí sbíraly razítka na účastnickou kartu a byly potom také odměněny drobnou fyzikální hračkou, kterou si odnesly jako památku na TUL domů. Za katedru fyziky doufáme, že děti budou na fyziku i na svou (někdy úplně první) návštěvu TUL dobře vzpomínat, budou se k nám s důvěrou na další akce a možná i ke svému budoucímu vysokoškolskému studiu vracet.

TYPW3292

Prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D., Mgr. Pavlína Hejsková, Ph.D.
Katedra fyziky TU v Liberci

RNDr. Vladimíra Erhartová
Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

Datum konání: 20. června 2024 – čtvrtek
Místo konání: místnost C 301 (FYP) ve 3. NP budovy C

Podrobný Harmonogram

Složení komise

Rádi bychom vás pozvali na představení nově vznikajícího centra DZA - German Center for Astrophysics v Görlitz.

Přednášejícím bude:
Prof. Günther HASINGER
DZA Project Leadership / ESA Director of Science

Pozvánku najdete v příloze. Pokud by měl někdo z vašich kolegů zájem, je srdečně zván a pozvánku mu prosím přepošlete. 

Více informací o DZA naleznete zde: https://www.deutscheszentrumastrophysik.de/en

Termín a místo uskutečnění: čtvrtek 30.5.2024 od 13:30, budova G v G-312

Příští týden k nám přijedou hosté z Naresuan University v Thajsku. Jedná se o přední odborníky v oblasti polymerní chemie a biomateriálů. Rádi bychom vás tímto pozvali na jejich veřejnou přednášku.
Termín přednášek: čtvrtek 23.5.2024 od 9:00
Místo uskutečnění: seminární místnost katedry fyziky, budova C, druhé podlaží

V pátek 8.3.2024 dopoledne navštívilo asi 20 žáků 9. B a 9.C s paní učitelkou Ing. Pavlínou Pfeiferovou ze ZŠ U nemocnice v Rumburku katedru fyziky TUL, aby se dozvěděli něco nového z fyziky, viděli a zažili některé jevy se kterými se nepotkávají tak úplně běžně ve výuce na ZŠ. Výklad začal prof. Erhart vysvětlením, proč se atomy organizují do pravidelných struktur krystalů, jak symetrické mohou krystaly být, jak v nich může být uspořádání narušeno poruchami krystalové mřížky a k čemu to vlastně celé využíváme. Vše jsme názorně viděli na prostorových modelech. Od krystalů jsme přešli k chování povrchové vrstvy kapalin a její energii, tedy k povrchovému napětí. Ukázali jsme opět názorně kapky i bubliny, plování mince na povrchové vrstvě, dobré příklady použití povrchového napětí pro hygienické prostředky i ochranu zdí superhydrofobním nátěrem před znečištěním. Potom jsme se seznámili s teplotní roztažností pevných a kapalných látek a tu jsme demonstrovali na protahování kovových tyčí v názorném experimentu – svou velkou délkovou roztažností vyhrál hliník nad mosazí i ocelí. Nakonec si pak žáci pohráli sami s magnety a jejich vlastnostmi, kdy si mohli vytvořit svoje vlastní magnetické domény pomocí silného neodymového magnetu ve slabším feritovém magnetu, nebo na magnetickém papíře. Kromě vzorku feritového magnetu a magnetického papíru s jejich vlastním výtvorem si odnášeli z takto stráveného dopoledne snad i něco z fyziky. Pro některé z žáků to byla jejich první návštěva na univerzitě a jsme již domluveni, že také nebude jejich poslední.