Skip to main content

Materiály s tvarovou pamětí a jejich vlastnosti – seminář pro žáky Gymnázia, SOŠ a SZŠ v Jilemnici

V pondělí 17.6.2024 dopoledne si při své návštěvě FZS TUL udělali studenti a studentky zdravotnického oboru Praktická sestra čas také na seminář o tvarové paměti na katedře fyziky TUL. Pod vedením prof. Jiřího Erharta se nejdříve seznámili teoreticky i v demonstračních experimentech se slitinou niklu a titanu (NITINOL) a jejími zajímavými vlastnostmi jako je tvarová paměť nebo superelasticita. Seznámili se také s praktickým využitím jednak jevu tvarové paměti, jednak superelasticity. V jejich zdravotní profesi se s NITINOLem již dříve setkali jako s materiálem pro dráty zubních rovnátek nebo pro stenty vyztužující usazeným cholesterolem zúžené cévy. Dále si potom mohli také sami vytvarovat svůj kousek drátu do žádaného tvaru na připravené podložce. Po jeho vypálení při vysoké teplotě se v drátu zafixuje žádaný tvar, do kterého se pak bude při dosažení transformační teploty opakovaně navracet. Každý ze studentů obdrží tento vzorek paměťového drátu od nás na památku.

Pro některé ze studentů to byla jejich první návštěva na naší univerzitě a na katedře fyziky doufáme, že také nebude jejich poslední.