Skip to main content

Fyzikální seminář pro žáky ZŠ

V pátek 8.3.2024 dopoledne navštívilo asi 20 žáků 9. B a 9.C s paní učitelkou Ing. Pavlínou Pfeiferovou ze ZŠ U nemocnice v Rumburku katedru fyziky TUL, aby se dozvěděli něco nového z fyziky, viděli a zažili některé jevy se kterými se nepotkávají tak úplně běžně ve výuce na ZŠ. Výklad začal prof. Erhart vysvětlením, proč se atomy organizují do pravidelných struktur krystalů, jak symetrické mohou krystaly být, jak v nich může být uspořádání narušeno poruchami krystalové mřížky a k čemu to vlastně celé využíváme. Vše jsme názorně viděli na prostorových modelech. Od krystalů jsme přešli k chování povrchové vrstvy kapalin a její energii, tedy k povrchovému napětí. Ukázali jsme opět názorně kapky i bubliny, plování mince na povrchové vrstvě, dobré příklady použití povrchového napětí pro hygienické prostředky i ochranu zdí superhydrofobním nátěrem před znečištěním. Potom jsme se seznámili s teplotní roztažností pevných a kapalných látek a tu jsme demonstrovali na protahování kovových tyčí v názorném experimentu – svou velkou délkovou roztažností vyhrál hliník nad mosazí i ocelí. Nakonec si pak žáci pohráli sami s magnety a jejich vlastnostmi, kdy si mohli vytvořit svoje vlastní magnetické domény pomocí silného neodymového magnetu ve slabším feritovém magnetu, nebo na magnetickém papíře. Kromě vzorku feritového magnetu a magnetického papíru s jejich vlastním výtvorem si odnášeli z takto stráveného dopoledne snad i něco z fyziky. Pro některé z žáků to byla jejich první návštěva na univerzitě a jsme již domluveni, že také nebude jejich poslední.