logo fp cmyk cz

KATEDRA FYZIKY

Zajímavé odkazy

Databáze popularizačních přednášek

Youtube.com

Aplety

GALERIE APLETU Aplety seřazené do přehledných galerií.
Vlastnosti vln Skládání vln se zadanou frekvencí a vlnovým vektorem. Snadno si vytvoříte vlnový balík, stojaté vlnění a můžete měnit fázovou a grupovou rychlost.
Magnetozvukové vlny Šíření magnetozvukových vln v plazmatu. Sledujte vlnoplochy Alfvénových vln, rychlé magnetozvukové a pomalé magnetozvukové vlny.
Rázy Skládání dvou kmitů s možností volby frekvencí, amplitud a relativní fáze. Zobrazení obou parciálních kmitů a kmitu výsledého.
Lissajousovy obrazce Skládání dvou kolmých kmitů se zadanou frekvencí amplitudou a fází. Různá podoba Lissajousových obrazců.
Pohyb částic ve zkříženém elektrickém a magnetickémpoli Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli. Dobře jsou patrné drifty po trochoidách i urychlování v elektrickém poli se složkou rovnoběžnou s magnetickým polem.
Pohyb částic v okolí vodiče Pohyb nabitých částic v magnetickém poli v okolí vodiče, kterým protéká proud. Patrná je Larmorova rotace nabitých částic kolem silokřivek magnetického pole kombinovaná s drifty a pohybem částic ve směru magnetického pole. Nastavit lze velikost proudu a počáteční polohu a rychlost částic.
Pohyb částic v polimagnetického dipólu Pohyb nabitých částic v poli magnetického dipólu. Základní Larmorova rotace podél silokřivek magnetického pole je kombinovaná s azimutálními drifty způsobenými zakřivením magnetických silokřivek a gradientem magnetického pole.
Gravitační simulátor Pohyb objektu v okolí gravitačního centra v relativistickém i nerelativistickém případě.
Vývoj hvězd Aplet znázorňuje jednotlivé vývojové fáze hvězd v HR diagramu.
Hillovy ekvipotenciály Počítání ekvipotenciály v soustavě dvou hvězd.
Ohyb světla Ohyb paprsku v okolí gravitačního tělesa.
Heavisideovo pole Elektrické a magnetické pole letícího náboje. Zadat lze rychlost náboje, volit můžete pole elektronu, protonu a neutronu.
Vypařování děr Počítání průběhu vypařování černé díry.
Kvantová jáma Počítání stacionárních stavů i časových vývojů částic v kvantové jámě.
Kvantový oscilátor Počítání stacionárních stavů i časových vývojů částic v kvantovém oscilátoru.
Spektrální charakteristiky prvků Pro daný prvek z periodické tabulky ukazuje jeho spektrální čáry.

Fyzika

Fyzikální web Popis zajímavých jevů souvisejících s fyzikou. Různé příklady pro přípravu na maturitu a další.
FyzWeb Fyzikální výukový web Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze - informace a zajímavosti ze světa moderní fyziky, odpovědna, dílna pokusů, knihovna, fyzinfo - tabulky, konstanty, kalendář událostí, odkazy na české i zahraniční fyzikální stránky a instituce.
Fyzikální kabinet Oficiální stránky komise fyziky Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy (GymKT). Najdete zde návody na fyzikální pomůcky, české verze JAVA apletů, studijní texty z oboru fyzika, odkazy na fyzikální akce a soutěže, ale i příklady pro domácí přípravu a mnoho dalšího, co souvisí se slovem FYZIKA …

Katedry fyziky

http://www.upol.cz/resources/exfyz/ Katedra experimentální fyziky Univerzity Palackého v Olomouci.
http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/ Katedra obecné fyziky - KOF Západočeské Univerzity v Plzni.
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/index.html Katedra fyziky Jihočeská univerzita.
http://alpha.ujep.cz/katedra/cze/indexcz.html Katedra fyziky-PF UJEP Ústí nad Labem.
ALDEBARANStránky o astronomii a fyzice plazmatu Katedry fyziky FEL ČVUT. Odkaz "studium-apltery", "galerie slavní lidé,fotografie,animace,zvuky".

Laboratorní průvodce

http://www.labo.cz/ Laboratorní průvodce
http://www.labo.cz/mft/jedsez.htm Abecední rejstřík konstant a jednotek
http://www.labo.cz/mft/zkonst.htm Základní fyzikální konstanty
http://www.labo.cz/mft/konvertor.htm On-line převodník jednotek
http://www.labo.cz/mft/nastroje.htm Nástroje a pomůcky
http://www.labo.cz/mft/fyzika.htm Fyzika
http://www.labo.cz/mft/priroda.htm Přírodovědné obory
http://www.labo.cz/mft/chemie.htm Chemie
http://www.labo.cz/mft/astronomie.htm Astronomie
http://www.labo.cz/mft/matematika.htm Matematika a informatika
http://www.labo.cz/mft/meteor.htm Meteorologie
http://www.labo.cz/mft/technika.htm Technika a elektrotechnika
http://www.labo.cz/mft/funkce.htm Zobrazení grafu funkce, kterou zadáte pomocí vzorce
http://www.labo.cz/mft/barznac.htm Přehled barevných kódů odporů

Ostatní

http://www.quido.cz/redirect.asp?id=2 Popis fyzikálních jevů, zákonů + obrázky
http://www.quido.cz/veletrh/ Veletrh pokusů
http://www.kauf.cz/ Internetový nákup/prodej skript, publikací a knih.
http://www.cvdu.cz/CVDUdefault.asp?cdept=H Firma, která se zabývá nejen samotnou distribucí učebnic do škol a ke konečným uživatelům, ale také pokročilejším vzděláváním pedagogů, sběrem a distribucí informací ve školství jako takovém.
http://www.jaroska.cz/zamest/piskac/index.htm Školská fyzika (převážně vážně), kapitoly: Mechanika pevných těles, Mechanika tekutin, Kmity, vlny, akustika, Práce, energie, teplo, Optika, Elektřina a magnetismus, Fyzika mikrosvěta, Ostatní pokusy.
http://www.ian.cz/def.asp Instantní astronomické noviny.
http://www.tabulka.cz/ Mendělejova tabulka prvků.
http://www.volny.cz/martin.korous/fyzika.html Stránky studenta, ve složce Zájmy-Fyzika jsou odkazy na stránky o Fyzice.
Atomové hodiny, OMA50, MSF60 a DCF77 Atomové hodiny. Princip, časoměrné stupnice SEČ, SELČ, UT1, UT2, UTC, TAI a TT, přestupná sekunda, letní čas, dlouhovlnné vysílače časových signálů DCF77, OMA50 a MSF60.
ConVERTER Fyzikální jednotky a veličiny, převodní tabulky, fyzikální tabulky, on-line převodník jednotek. Slavní fyzici. Nobelova cena za fyziku. Program pro převod jednotek, do číselných soustav, na zlomky a římské číslice.
Optické úkazy v atmosféře Duha, halové jevy, koróna, irizace, gloriola, noční svítící oblaky, jevy vznikající odrazem, lomem, rozptylem slunečních či měsíčních paprsků v atmosféře, principy vzniku, z historie zkoumání, fotografie
Světlo Pohled na svět očima nezávislého pozorovatele, popis jednotlivých částic, elektronové třídy prvků atd.
VVS - učební pomůcky Hrátky s technikou aneb zajímavé pokusy nejen z fyziky.
Výpočet hodnoty rezistoru Tabulka na výpočet hodnoty rezistoru, barevné rozlišení.

Anglické odkazy

http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constants/calc.html Astro-Fyzikalni kalkulacka
http://www.britannica.com/ Anglická encyklopedie fyzikálních pojmů
http://www.pasco.com/ Venkovní měřící technika.
http://www.cma.science.uva.nl/english/index.html Firma vyrábí stavebnice pro pokusy, produkuje programy pro práci s těmito stavebnicemi propojenými s PC.
http://www.nasa.gov/ Stránka NASA, po zadání hesla physic" se najde mnoho odkazů.
http://rabi.phys.virginia.edu/HTW/home.html Nejčetnější Moderní Otázky z fyziky a odpovědi na ně.
http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/education Stránky firmy IBM, nabídka kurzů.
http://www.aapt.org/ Stránka americké asociace učitelů fyziky. Pořádají různé konference, publikují, je možno se zaregistrovat.
http://epswww.epfl.ch/ Stránky evropské společnosti pro fyziku. Podobné témata jako na stránkách americké asociace učitelů fyziky, ale orientovaných na Evropu, také pořádají konference, vydávají on-line časopis atd.
http://www.nobel.se/ Zajímavá stránky o Nobelových cenách a vynálezech, ve složce Fyzika jsou velmi zajímavé ukázky vynálezů ze všech oblastí fyziky.
http://www.efunda.com/home.cfm Podobný jako Seznam.cz, ale se zaměřením na Fyziku, na stránce je on-line kalkulačka pro řešení integralů.

 

Kontakt

Vedoucí katedry

Prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
jiri.erhart@tul.cz
Tel: +420-48-535-3400

Sekretariát

Ludmila Sazamová
ludmila.sazamova@tul.cz
Tel: +420-48-535-3419

Adresa

Katedra fyziky na FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec