logo fp cmyk cz

KATEDRA FYZIKY

Piezoelektrická laboratoř I

Vedoucí laboratoře: Doc. Mgr. Lidmila Burianová, CSc.

Tématika výzkumu

Experimentální studium piezoelektrických, dielektrických a elastických vlastností monokrystalů, polykrystalických a kompozitních materiálů.

Metody: rezonanční, subrezonanční, ultrazvuková, hydrostatická, měření hysterezní smyčky.

- Určování elektromechanických vlastností pevných látek rezonanční metodou.
- Stanovení hydrostatických piezoelektrických koeficientů s použitím statické a dynamické metody.
- Měření rychlosti a útlumu šíření ultrazvuku v pevných látkách.
- Studium fázových přechodů feroelektrických materiálů.
- Měření hysterezní smyčky.

Přístroje:

 • Impedanční analyzátor HP 4192A, 5Hz-13MHz
 • Ultrazvukový systém MATEC 7700
 • Vysokotlaká hydrostatická komora do 60 MPa
 • Elektrometr Keithley 6517
 • Fázově citlivý zesilovač SRS 830
 • LCR metr HP 4276A
 • d33 metr ZJ-3C
 • Piezo-d meter SensorTech SS-01
 • Měřicí systém hysterezní smyčky
 • Aparatura pro polarizování vzorků
 • Snímač malých posunutí Fotonic MTI-2100

laborator

Scope of research

Experimental study of piezoelectric, dielectric and elastic properties of monocrystalic, polycrystalic and composite materials.

Methods: resonance, subresonance and ultrasonic.

- Determination of material properties of solids by resonance method.
- Determination of the hydrostatic piezoelectric coefficients using static and dynamic method.
- Measurement of velocity and attenuation of ultrasound in solids.
- Study of the phase transitions in ferroelectric materials.
- Hysteresis loop measurement.

Kontakt

Vedoucí katedry

Prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
jiri.erhart@tul.cz
Tel: +420-48-535-3400

Sekretariát

Ludmila Sazamová
ludmila.sazamova@tul.cz
Tel: +420-48-535-3419

Adresa

Katedra fyziky na FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec

současné umístění katedry fyziky: budova H, Voroněžská 1329/13, 460 01  Liberec I-Staré Město